United Immigrants

Ang Plano ng Legal na Proteksyon para sa Mga Dayuhan

Ang TANGING pagkamiyembro na naglalaan ng legal na representasyon
sakaling makulong ka at mapaharap sa deportasyon.

Protektahan ang Sarili Ngayon!

Aming Kuwento


Ang United Immigrants ay itinatag para sa mga imigrante, ng mga imigrante. Kami ay teknolohiyang nakabase sa pagiging miyembro, kompanyang namamahala sa posibleng panganib na nagbibigay ng abot-kayang pag-access sa mga serbisyong legal at pampublikong mga mapagkukunan na nagbabalik ng walang kasinghalagang kapayapaan ng isipan sa mga walang dokumento sa aming komunidad.

Na may pagtutuon sa pagpapanatiling magkakasama ng mga pamilya at pag-aalok ng kaloob na seguridad, ang United Immigrants ay naririto upang tulungan ang mga indibidwal at mga pamilya na harapin ang napakasalimuot at kumplikadong sistemang legal ng Amerika habang hinaharap ang pagkakakulong o deportasyon, nang may angkop na representasyong legal.

Nilikha ang aming mga produkto upang magbigay ng access sa propesyonal, mapagkakatiwalaan, at abot-kayang tulong doon sa mga nasa agarang pangangailangan. Ang produkto, sa paraan ng pagiging miyembro, ay pinapayagan ang mga imigranteng nasa panganib na makulong na mailabas sa pagkakapigil at makasamang muli ang kanilang pamilya sa sandaling mabayaran ang pyansa. Mula doon, ang mga miyembrong magiging kwalipikado ay makakatanggap ng gabay at patuloy na suporta habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang mahalagang paglalakbay patungo sa daan ng pagkamamamayan.

Bilang isang kompanya, nakatuon kami na manatiling nangunguna sa pagbibigay ng mataas na kalidad na mga produkto at mga serbisyo na nakaayon sa mga pangangailangan ng mga komunidad na kulang ang natatanggap na serbisyo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkikipag-ugnayan sa komunidad at mga partnership namin, bisitahin kami sa Juntos Somos One .


Matuto ng Higit Pa Tungkol sa Pagkamiyembro